Raport bieżący nr 57 / 2014

Raport bieżący nr 57 / 2014 - 15 lipca 2014 / 00:00

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 lipca br. otrzymał informację od Banku PEKAO SA o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008 roku, o zawarciu której i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r., 54/2011 z dnia 17.06.2011 r., 30/2012 z dnia 30.05.2012 r., 36/2012 z dnia 03.07.2012 r., 27/2013 z dnia 17.04.2013 r. oraz 46/2013 z dnia 9.07.2013 r.
Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do 30 czerwca 2015 r.
Pozostałe, istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.