Raport bieżący nr 57 / 2020

Raport bieżący nr 57 / 2020 - 29 września 2020 / 14:39

Przegląd opcji strategicznych segmentu deweloperskiego

Zarząd Budimex S.A., w nawiązaniu do raportu nr 42/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. oraz raportu nr 53/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. informuje, iż nie rezygnując z pozostałych opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, o których mowa w raporcie nr 42/2020, postanowił zbadać w pierwszej kolejności zainteresowanie rynku opcją zbycia udziałów w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Opcja ta na obecnym etapie wydaje się najbardziej korzystna i pozwalająca na najszybsze zbadanie faktycznego zainteresowania inwestorów. Rozpoczęcie tego procesu, tak jak wyżej wskazano, nie oznacza rezygnacji z pozostałych opcji strategicznych.

Budimex podjął decyzję o przekazaniu powyższej informacji do publicznej wiadomości ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex S.A., w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.