Raport bieżący nr 58 / 2013

Raport bieżący nr 58 / 2013 - 16 września 2013 / 00:00

Odrzucenie oferty Budimeksu SA – wyrok KIO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 20.08.2013 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w którym uznała odwołanie konsorcjum IDS-Bud i odrzuciła wybór oferty Bx SA jako najkorzystniejszej w przetargu na „Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo – badawczej w ramach prawa opcji” ogłoszonym przez Politechnikę Warszawską. Wyrok KIO nie zmienia wielkości portfela zamówień Budimeksu SA.