Raport bieżący nr 59 / 2011

Raport bieżący nr 59 / 2011 - 4 lipca 2011 / 00:00

Budowa zespołu biurowego Libra Business Center – aneks do umowy warunkowej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2010 z dnia 25 marca 2010 r., 59/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. oraz 42/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4 lipca 2011 r. został poinformowany o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2011 r. aneksu do umowy z Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie na wybudowanie zespołu biurowego Libra Business Centre ETAP II.

Na mocy aneksu strony określiły, że do dnia 31 lipca 2011 r. uzgodnią nowy termin wejścia umowy w życie oraz inne warunki wynikające ze zmiany terminu wobec nie ziszczenia się w uprzednio przewidzianym terminie warunku polegającego na złożeniu przez inwestora oświadczenia banku na potwierdzenie posiadanego przez inwestora zabezpieczenia finansowania. Tym samym umowa nie wejdzie w życie przed 31 lipca 2011 r.
W pozostałym zakresie brzmienie umowy pozostaje niezmienione.