Raport bieżący nr 59 / 2016

Raport bieżący nr 59 / 2016 - 8 sierpnia 2016 / 16:17

Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z Alior Bank SA

rb bx/59/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 8 sierpnia br. został poinformowany o podpisaniu przez Alior Bank SA aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex informował w raportach bieżących: nr 53/2013 z 22 sierpnia 2013 r., nr 63/2014 z 7 sierpnia 2014 r., nr 89/2014 z 17 listopada 2014 r. i nr 76/2015 z 20 października 2015 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do dnia 20 sierpnia 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.