Raport bieżący nr 59 / 2020

Raport bieżący nr 59 / 2020 - 2 października 2020 / 14:57

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w III kwartale 2020 roku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) w III kwartale 2020 r. zawarła 383 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 555 umowami zawartymi w III kwartale 2019 r. Tym samym w okresie I – III kwartał 2020 r. spółka zawarła 1.199 analogicznych umów, w porównaniu z 1.286 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w III kwartale 2020 r. wyniosła 465, w porównaniu z 282 umowami zawartymi w III kwartale 2019 r. Tym samym w okresie I – III kwartał 2020 r. spółka zawarła 1.087 analogicznych umów, w porównaniu z 1.229 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Dobry wynik przedsprzedaży mieszkań za trzy kwartały jest efektem strukturalnego popytu na mieszkania w największych miastach. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez Spółkę. Obie wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów.