Raport bieżący nr 59 / 2022

Raport bieżący nr 59 / 2022 - 11 października 2022 / 08:07

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 3 kwartał 2022 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 3 kwartał 2022 roku wyniósł 160 milionów złotych, co stanowi wzrost o 55 milionów złotych (53%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim ze znacznie wyższych przychodów finansowych z tytułu odsetek.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.