Raport bieżący nr 6 / 2012

Raport bieżący nr 6 / 2012 - 27 stycznia 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o wielofunkcyjny limit kredytowy z Polbank EFG SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 27 stycznia 2012 r. Budimex SA podpisał z Polbank EFG S.A. (wcześniej: EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce ) aneks do umowy o wielofunkcyjny limit kredytowy, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 04/2011.

Na mocy aneksu przedłużono termin limitu gwarancyjnego do 30 grudnia 2012 r. i zmniejszono kwotę limitu gwarancyjnego z 200.000.000,00 PLN do kwoty 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych).
Pozostałe warunki aneksu bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.