Raport bieżący nr 60 / 2010

Raport bieżący nr 60 / 2010 - 27 lipca 2010 / 00:00

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 lipca wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

  • 21 lipca 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 6.608 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 89 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 588.112 złotych.
  • 22 lipca 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 7.840 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 90 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 705.624 złote.
  • 23 lipca 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 8.170 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 90,75 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 741.428 złotych.