Raport bieżący nr 60 / 2011

Raport bieżący nr 60 / 2011 - 5 lipca 2011 / 00:00

Zawarcie umowy kredytowej przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 04 lipca 2011 roku Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) zawarła z Bankiem Pekao SA z siedzibą w Warszawie umowę kredytową z przeznaczeniem na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu deweloperskiego.

 • Kwota kredytu: 87 870 400 PLN
 • Oprocentowanie: bazuje na stopie Wibor 1M plus marża
 • Zabezpieczenia kredytu:
  • hipoteka do kwoty stanowiącej 150% kwoty kredytu,
   wpisany na pierwszym miejscu zastaw rejestrowy (oraz zastaw finansowy do czasu jego rejestracji) na prawach z Umowy Rachunków Bankowych,
  • blokada Rachunku Zastrzeżonego oraz warunkowa blokada Rachunku Projektu na wypadek wystąpienia Przypadku Naruszenia,
  • cesja na zabezpieczenie przysługujących Kredytobiorcy wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia Nieruchomości i Projektu,
  • cesja na zabezpieczenie przysługujących Kredytobiorcy wierzytelności pieniężnych z tytułu Kontraktu Budowlanego, wierzytelności pieniężnych z tytułu Umów o Wybudowanie Lokalu zawieranych z nabywcami Lokali oraz innych umów związanych z realizacją Projektu, gwarancji dobrego wykonania i innych gwarancji związanych z wymienionymi umowami;
 • Ostateczny termin spłaty kredytu: 31 stycznia 2014 r
 • Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.