Raport bieżący nr 60 / 2013

Raport bieżący nr 60 / 2013 - 17 września 2013 / 00:00

Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości poprzez wniesienie aportem 100% udziałów w Budimex Danwood Sp. z o.o. w zamian za 4.772.000 udziałów w podwyższonym kapitale Budimex B Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 17 września 2013 r. Budimex SA („Budimex”) objął 4.772.000 udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej od Budimeksu SA , tj. Budimex B sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Budimex B”), o wartości nominalnej 50 złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 238.600.000 złotych w zamian za aport 100% udziałów w Budimex Danwood sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Danwood”), które stanowią 100% kapitału zakładowego Budimeksu Danwood („Transakcja”). Budimex jest właścicielem 100% udziałów w Budimex B.
Transakcja nie wpływa na sytuację majątkową i finansową Budimeksu SA ani Grupy Budimex i jest związana z porządkowaniem Grupy w obszarze spółek spoza podstawowej działalności Budimeksu.
Wartość Transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu.