Raport bieżący nr 60 / 2016

Raport bieżący nr 60 / 2016 - 24 sierpnia 2016 / 11:42

Aneks do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z Ergo Hestia

rb bx/60/2016

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. Budimex został poinformowany o podpisaniu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie aneksu do umowy dotyczącej współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku, o czym spółka informowała w raportach bieżących: nr 01/2011, nr 19/2011, nr 09/2012, nr 18/2013, nr 96/2014 i nr 36/2016. Na mocy aneksu uzgodniono, że łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 300 mln złotych.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA przekracza próg 102 680 tys. zł.