Raport bieżący nr 60 / 2018

Raport bieżący nr 60 / 2018 - 12 września 2018 / 12:26

Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje z STU Ergo Hestia SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Spółka podpisała aneks do umowy zawartej z STU Ergo Hestia SA, dotyczącej udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku, o którym spółka informowała w raportach bieżących: nr 01/2011 z dnia 4 stycznia 2011, nr 19/2011 z dnia 22 marca 2011, nr 09/2012 z dnia 1 lutego 2012, nr 18/2013 z dnia 25 marca 2013, nr 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014, nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 i nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 oraz 2/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku.

Na mocy aneksu uzgodniono, że w okresie do 31 lipca 2019 roku łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych w ramach umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 600 mln złotych. Dotychczasowa maksymalna kwota limitu gwarancyjnego w ramach w/w umowy wynosiła 400 mln złotych.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 127 386 tys. zł.