Raport bieżący nr 61 / 2017

Raport bieżący nr 61 / 2017 - 3 sierpnia 2017 / 15:25

Podpisanie umowy z LIDL Sp. z o.o. na budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 3 sierpnia 2017 roku LIDL Sp. z o.o. Sp.k. podpisał z Budimex SA. umowę na Budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki.

O wyborze oferty Budimeksu SA, jako najkorzystniejszej spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2017 z 18 lipca 2017 r.

Wartość umowy to 146 435 521,52 zł netto.

Łączna wartość umów zawartych z LIDL Sp. z o.o. Sp. k w ostatnich 12 miesiącach to 154 255 521,52 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: 28.08.2017 r.

Termin zakończenia robót: 15.07.2018 r.

Okres gwarancji: Okresy gwarancji nie odbiegają od powszechnie stosowanych, za wyjątkiem 20 lat gwarancji na rury instalacji grzewczej podposadzkowej (Wykonawca w tym zakresie przekaże gwarancję producenta).

Warunki płatności: 21 dni roboczych od doręczenia Inwestorowi faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % wartości umowy netto

Kary płacone przez wykonawcę :

Łączna wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji Robót objętych Umową oraz prac naprawczych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł