Raport bieżący nr 61 / 2021

Raport bieżący nr 61 / 2021 - 9 sierpnia 2021 / 12:01

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego

Nawiązując do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2021 roku.

Ze względu na badanie skróconego sprawozdania finansowego Budimex SA, w związku z zamiarem wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok, o czym Zarząd Budimeksu SA informował w raporcie bieżącym nr 53/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku, skonsolidowany raport półroczny zawierający to sprawozdanie zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 3 września 2021 roku.