Raport bieżący nr 61 / 2022

Raport bieżący nr 61 / 2022 - 18 października 2022 / 17:50

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta

Zarząd Budimex S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 18 października 2022 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie umowy na pełnienie funkcji animatora akcji emitenta dla akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”). Pełnienie funkcji animatora rozpocznie się w dniu podpisania umowy, pod warunkiem nie zgłoszenia sprzeciwu przez Zarząd Giełdy.