Raport bieżący nr 62 / 2013

Raport bieżący nr 62 / 2013 - 1 października 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 września 2013 r. zawarł z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce aneks do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu której Budimex SA informował w raportach bieżących nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 roku, 72/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku, 25/2012 z dnia 8 maja 2012 roku, 75/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku oraz 32/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
Na mocy aneksu przedłużono umowę do dnia 31 grudnia 2013 r.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.