Raport bieżący nr 62 / 2016

Raport bieżący nr 62 / 2016 - 12 września 2016 / 11:12

Aneks do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych z Euler Hermes SA

rb/bx/62/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 12 września 2016 r. Budimex SA podpisał aneks o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego do umowy z dnia 28 sierpnia 2008 r., zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 09/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych, z kwoty 161 mln złotych do kwoty 220 mln złotych. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian, tj. umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, a zabezpieczenie spłaty zobowiązań Budimeksu wynikających z umowy stanowi 10 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi.

Wartość umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA przekracza próg 102 680 tys. zł.