Raport bieżący nr 63 / 2022

Raport bieżący nr 63 / 2022 - 2 listopada 2022 / 12:33

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta- wejście w życie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 61/2022 z dnia 18 października 2022 roku informuje, iż w związku z brakiem sprzeciwu zgłoszonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dniem 02 listopada 2022 r. weszła w życie umowa zawarta przez Budimex S.A. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie na wykonywanie funkcji animatora emitenta.