Raport bieżący nr 64 / 2010

Raport bieżący nr 64 / 2010 - 31 sierpnia 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bankiem Polska SA

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. został poinformowany o podpisaniu przez Fortis Bank Polska SA aneksu nr 7 z dnia 19 sierpnia 2010 roku do Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej z dnia 25 kwietnia 2008 roku, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z 28 kwietnia 2008 roku oraz w kolejnych raportach bieżących: 31/2009 z 27 kwietnia 2009 roku, 40/2009 z 28 maja 2009 roku, 50/2009 z 30 czerwca 2009 roku, 55/2009 z 22 lipca 2010 roku i 62/2010 z 5 sierpnia 2010 roku.

Na mocy w/w dokumentu przedłużono termin ważności Umowy do dnia 27 lipca 2011 r.

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.