Raport bieżący nr 64 / 2013

Raport bieżący nr 64 / 2013 - 23 października 2013 / 00:00

Rozbudowa Centrum Handlowego „Galeria Pomorska” w Bydgoszczy - spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie umowy

Nawiązując do raportu bieżącego nr 39/2013 z dnia 11.06.2013 r. informującego o podpisaniu umowy warunkowej na rozbudowę Centrum Handlowego „Galeria Pomorska” w Bydgoszczy – roboty zewnętrzne, budowa nowego parkingu z nowym układem drogowym oraz z przebudową powierzchni handlowej, Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 października 2013 r. otrzymał pismo od inwestora – Pomorska Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – informujące o spełnieniu się w dniu 22.10.2013 r. warunków zawieszających wejście umowy w życie, to znaczy:

  • inwestor otrzymał pozwolenie na budowę,
  • inwestor uzyskał zgodę Carrefour na roboty,
  • inwestor zawarł umowę kredytową na finansowanie projektu.

Niniejszym umowa weszła w życie z dniem 22.10.2013 r. i zostanie zrealizowana w terminie do 02.04.2015 r. z najpóźniejszym terminem na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie do 28.04.2015.