Raport bieżący nr 64 / 2022

Raport bieżący nr 64 / 2022 - 8 listopada 2022 / 14:09

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje o otrzymaniu rezygnacji Pana Mario Mostoles Nieto z funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Jako przyczynę złożenia rezygnacji Pan Mario Mostoles Nieto wskazał przyczyny osobiste.