Raport bieżący nr 65 / 2018

Raport bieżący nr 65 / 2018 - 27 września 2018 / 12:01

Zawarcie aneksu do umowy o linie na gwarancje z mBank SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 września 2018 roku został poinformowany o podpisaniu przez mBank SA aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raportach bieżących nr 29/2015 z 19 maja 2015 r., nr 4/2016 z 19 stycznia 2016 r., nr 70/2016 z 28 października 2016 r. oraz nr 69/2017 z 27 września 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności tego limitu do 30 września 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.