Raport bieżący nr 66 / 2011

Raport bieżący nr 66 / 2011 - 20 lipca 2011 / 00:00

Odpowiedź Budimeksu SA udzielona Akcjonariuszowi Spółki poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi udzielonej Akcjonariuszowi Spółki poza Walnym Zgromadzeniem:

Zarząd Budimeksu SA informuje, że na dzień 20 lipca 2011 r. nie posiada żadnych informacji, które mogłyby zostać uznane za istotne z punktu widzenia rynku kapitałowego, a które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sytuacja spółki jest dobra i nie nastąpiło w niej żadne zdarzenie uzasadniające gwałtowny spadek notowań akcji Budimeksu SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.