Raport bieżący nr 66 / 2017

Raport bieżący nr 66 / 2017 - 30 sierpnia 2017 / 14:18

Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z Credit Agricole Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 30 sierpnia 2017 r Budimex zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA aneks do umowy na linię gwarancyjną, o podpisaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2016 z 2 września 2016 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 31 października 2018 roku. Pozostałe jej zapisy nie ulegają zmianie.