Raport bieżący nr 67 / 2010

Raport bieżący nr 67 / 2010 - 13 września 2010 / 00:00

Ujawnienie opóźnionej informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2010 z dnia 9 marca 2010 r. Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż kontrahentem, który obecnie jest drugą stroną umowy szczegółowo opisanej w ww. raporcie jest Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Olimp Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio podmiotem tym był Adamed Sp. z o.o. Oddział w Warszawie). Opóźnienie przekazania oznaczenia drugiej strony umowy nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 57 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.