Raport bieżący nr 67 / 2013

Raport bieżący nr 67 / 2013 - 30 października 2013 / 00:00

Podpisanie przez Budimex SA zmiany do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 29 października 2013 roku została podpisana z BNP Paribas Bank Polska SA zmiana do Umowy Linii Gwarancji z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Na mocy dokumentu BNP Paribas Bank Polska SA przedłużył termin ważności tej linii do dnia 30 listopada 2013 roku.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.