Raport bieżący nr 67 / 2017

Raport bieżący nr 67 / 2017 - 26 września 2017 / 16:36

Zawarcie umowy pożyczki z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 26 września 2017 roku, Budimex SA zawarł z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimex SA) umowę pożyczki, w ramach której Budimex SA, jako pożyczkodawca, udostępnił Budimeksowi Nieruchomości Sp. z o.o., jako pożyczkobiorcy, pożyczkę do kwoty 150.000.000 złotych, przeznaczoną na finansowanie i refinansowanie zakupów gruntów na realizację przedsięwzięć deweloperskich pożyczkobiorcy. W umowie uzgodniono, że pożyczka będzie uruchamiana w transzach, stosownie do potrzeb pożyczkobiorcy wynikających z realizowanych zakupów gruntów i zostanie spłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone jako suma wstawki WIBOR 1M i marży. Pożyczka będzie zabezpieczona hipotekami ustanowionymi na rzecz pożyczkodawcy na gruntach stanowiących własność pożyczkobiorcy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.