Raport bieżący nr 67/2023

Raport bieżący nr 67/2023 - 24 listopada 2023 / 14:37

Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. ‎Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – podpisanie aneksu

W nawiązaniu do raportu nr 18/2022 z 29 marca 2022 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o otrzymaniu ‎informacji o podpisaniu Aneksu nr 1 do umowy na „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”

Wartość aneksu nr 1: 199 342 009,40 zł netto

Wartość ww. umowy wraz z aneksem: 756 596 960,62 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia Aneksu nr 1 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin zakończenia robót objętych umową i aneksem: bez zmian w stosunku do Umowy

Okres gwarancji dla robót głównych i okres rękojmi oraz warunki finansowe: bez zmian w stosunku do Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

 

Wartość podpisanego aneksu przekracza 20% wartości ww. umowy. ‎