Raport bieżący nr 68 / 2011

Raport bieżący nr 68 / 2011 - 27 lipca 2011 / 00:00

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2011 r.

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2011 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2010 roku. Dane znajdują się w załączonej tabeli.
Ponadto Zarząd Budimeksu SA informuje, że:

  • Portfel zamówień na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił 7 922 038 tys. zł.
  • Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń – czerwiec 2011 r. wyniosła 2 918 512 tys. zł.
  • Liczba przedsprzedanych mieszkań w okresie styczeń – czerwiec 2011 r. (bez rezerwacji) to 405 szt.
  • Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiła 644 759 tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2010 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 504 498 tys. zł.

Wybrane skonsolidowane dane za 1H 2011