Raport bieżący nr 68 / 2018

Raport bieżący nr 68 / 2018 - 18 października 2018 / 13:11

Zmiana terminu przekazania okresowego raportu finansowego

Nawiązując do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu finansowego Grupy Budimex za trzeci kwartał 2018 roku.

Wyżej wymieniony raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2018 roku.

Pierwotnie planowanym terminem był dzień 30 października 2018 roku.