Raport bieżący nr 68 / 2021

Raport bieżący nr 68 / 2021 - 14 września 2021 / 09:11

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Pan Javier Galindo Hernandez – członek Rady Nadzorczej Budimex S.A. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady ze skutkiem od dnia 22 września 2021 roku.

Jako powód złożenia rezygnacji Pan Javier Galindo Hernandez wskazał przyczyny osobiste.