Raport bieżący nr 69 / 2012

Raport bieżący nr 69 / 2012 - 26 października 2012 / 00:00

Budowa Centrum Dystrybucyjnego JMP SA w Gdańsku – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 października 2012 r. otrzymał podpisaną z datą 22.10.2012 r. umowę między Budimeksem SA, a Jeronimo Martins Polska SA na budowę Centrum Dystrybucyjnego JMP SA w Gdańsku.

 • Wartość umowy: 59 850 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 23.10.2012 r.
 • Termin zakończenia robót: 07.07.2013 r.
 • Okres gwarancji:
  • 5 lat na roboty, w tym posadzki i na elewację
  • 10 lat na konstrukcję obiektu oraz na szczelność pokrycia dachowego
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 15% wartości umowy netto
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.