Raport bieżący nr 69 / 2017

Raport bieżący nr 69 / 2017 - 27 września 2017 / 15:34

Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancję z mBank SA

W dniu 27 września 2017 r. Budimex SA został poinformowany o podpisaniu przez mBank SA aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raportach bieżących nr 29/2015 z 19 maja 2015 r., 4/2016 z 19 stycznia 2016 r. oraz 70/2016 z 28 października 2016 r.

Na mocy aneksu zwiększono do 200.000.000,- złotych limit, do wysokości którego Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych oraz przedłużono termin ważności tego limitu do 28 września 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.