Raport bieżący nr 69 / 2018

Raport bieżący nr 69 / 2018 - 22 października 2018 / 12:39

Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z Credit Agricole Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje o podpisaniu aneksu z Credit Agricole Bank Polska SA do umowy na linię gwarancyjną, o podpisaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2016 z 2 września 2016 r. oraz w raporcie nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 30 października 2019 roku.

Pozostałe jej zapisy nie ulegają zmianie.