Raport bieżący nr 69 / 2022

Raport bieżący nr 69 / 2022 - 28 listopada 2022 / 18:13

Wykonanie budowy D1 Bratislava Triblavina („Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina”) – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu  28 listopada 2022 r. Państwowa Spółka Autostradowa a.s. (Národná diaľničná spoločnosť a. s.) z siedzibą w Bratysławie, Słowacja podpisała umowę z Budimex S.A. na: „Wykonanie budowy D1 Bratysława-Triblavina, rozbudowa w myśl warunków umownych FIDIC – „żółta księga” („Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha”).

Informacja, iż nasza oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym, została opublikowana w dniu 8 lipca 2022 r. w raporcie bieżącym nr 43/2022.

Wartość umowy: 110 850 897,65 EUR netto

Termin rozpoczęcia robót
: 1.12.2022 r.

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: 5 lat

Okres rękojmi: 12 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i wymaganych dokumentów przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC „żółta księga”

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Stosuje się prawo obowiązujące w Republice Słowackiej. Zgodnie z nim Umowa wejdzie w życie po publikacji w Centralnym Rejestrze Umów.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.