Raport bieżący nr 7 / 2010

Raport bieżący nr 7 / 2010 - 23 stycznia 2010 / 00:00

Niespełnienie warunku umożliwiającego realizację drugiej fazy umowy pomiędzy spółką jawną o nazwie Budimex Spółka Akcyjna Ferrovial Agroman Spółka Akcyjna Spółka Jawna, a Autostradą Południe SA na zaprojektowanie i wybudowanie autostrady A1 Stryków – Pyrz

W dniu 23 stycznia 2010 r. Zarząd Budimeksu SA powziął wiadomość, że nie ziścił się warunek, od którego uzależniona była budowa i eksploatacja autostrady A1 Stryków – Pyrzowice w systemie koncesyjnym zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Autostradą Południe SA, a Skarbem Państwa.

W konsekwencji powyższego nie weszła w życie II faza podpisanej pomiędzy spółką jawną o nazwie Budimex Spółka Akcyjna Ferrovial Agroman Spółka Akcyjna Spółka Jawna, a Autostradą Południe SA umowy na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka autostrady A1 Stryków – Pyrzowice o wartości 5.791.000.000 zł netto, o której to Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 04/2010 z 19 stycznia 2010 r.

II faza umowy dotyczyła robót budowlanych.
I faza, której wartość określono na 180 mln zł, obejmowała projektowanie.
Budimex SA posiada 50% udziałów w spółce Budimex Spółka Akcyjna Ferrovial Agroman Spółka Akcyjna Spółka Jawna.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimex SA.