Raport bieżący nr 7 / 2012

Raport bieżący nr 7 / 2012 - 27 stycznia 2012 / 00:00

Budowa zespołu biurowego Libra Business Center – wygaśnięcie umowy warunkowej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2010 z dnia 25 marca 2010 r., 59/2010 z dnia 23 lipca 2010 r., 42/2011 z dnia 20 maja 2011 r., 59/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., 70/2011 z dnia 29 lipca 2011 r., 80/2011 z dnia 26 września 2011 r oraz 84/2011 z dnia 10 października 2011 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że wobec nie ziszczenia się w uprzednio przewidzianym terminie warunku polegającego na złożeniu przez inwestora, tj. Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie, oświadczenia banku na potwierdzenie posiadanego przez inwestora zabezpieczenia finansowania z dniem 26 stycznia 2012 r. wygasła umowa na wybudowanie zespołu biurowego Libra Business Centre ETAP II.
Strony prowadzą rozmowy dotyczące zawarcia nowej umowy na realizację tej inwestycji.