Raport bieżący nr 7 / 2017

Raport bieżący nr 7 / 2017 - 14 lutego 2017 / 13:20

Wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy Budimex za IV kw. 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1 z dnia 11 stycznia 2017 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że po analizie aktualizacji wyceny ryzyk na jednym z realizowanych kontraktów infrastrukturalnych wartość rezerwy na przewidywane straty na dzień 31 grudnia 2016 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 60 milionów złotych. Po uwzględnieniu aktualizacji wyceny ryzyk skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex w IV kwartale 2016 roku wyniósł 159 milionów złotych (poprzednio 110 milionów złotych), co stanowi wzrost o 84 miliony złotych (112%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.