Raport bieżący nr 7 / 2020

Raport bieżący nr 7 / 2020 - 23 stycznia 2020 / 16:07

Aneks do Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23 stycznia 2020 r. został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r., 73/2017 z 6 października 2017 r., 5/2019 z 16 stycznia 2019 r. i 60/2019 z 11 września 2019 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu do 31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.