Raport bieżący nr 7 / 2022

Raport bieżący nr 7 / 2022 - 10 lutego 2022 / 19:30

"Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – unieważnienie czynności wyboru

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności, o której mowa w ww. raporcie. W związku z tym Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert. Powyższa informacja nie ma wpływu na bieżące wyniki Spółki.