Raport bieżący nr 70 / 2014

Raport bieżący nr 70 / 2014 - 28 sierpnia 2014 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z BNP Paribas

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 sierpnia 2014 roku został poinformowany o podpisaniu przez BNP Paribas Bank Polska SA ?zmiany do Umowy Linii Gwarancji z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Na mocy dokumentu BNP Paribas Bank Polska SA przedłużył termin ważności tej linii do dnia 15 lutego 2015 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA