Raport bieżący nr 70 / 2017

Raport bieżący nr 70 / 2017 - 28 września 2017 / 11:42

Podpisanie umowy na wystawianie gwarancji bankowych z Societe Generale SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 28 września 2017 r. Budimex SA otrzymał informację od Societe Generale Spółka Akcyjna o podpisaniu Umowy Ramowej dotyczącej linii na gwarancje bankowe. W ramach umowy Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty limitu w wysokości 200.000.000,- złotych. Umowa jest ważna do dnia 28 lutego 2018 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. złotych.