Raport bieżący nr 71 / 2018

Raport bieżący nr 71 / 2018 - 23 listopada 2018 / 09:59

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z CaixaBank SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2018 roku otrzymał informację od CaixaBank SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której spółka informowała w raportach bieżących: nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., nr 22/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., nr 88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., nr 75/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., nr 5/2017 z dnia 6 lutego 2017 r., nr 85/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz nr 55/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.

Na mocy w/w aneksu bank przedłużył umowę do dnia 30 listopada 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.