Raport bieżący nr 71 / 2021

Raport bieżący nr 71 / 2021 - 23 września 2021 / 12:06

Powołanie Członka Zarządu Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. powołała Pana Artura Pielecha do składu Zarządu Budimex S.A. Poza nową funkcją w Zarządzie Budimex S.A. Pan Artur Pielech nadal będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.

Pan Artur Pielech jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Zawodową karierę rozpoczął w 1996 w konsultingu. Od roku 2001 w zespole Roland Berger Strategy Consultants, był odpowiedzialny zarówno za rozwój obecności firmy na polskim rynku, jak i za doskonalenie metod zarządzania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie w CTL Logistics pełnił funkcję Vice-Prezesa Zarządu i dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju, a następnie przez ponad 2 lata pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w RUCH S.A. nadzorując prace zespołu ponad 600 osób, zbudował i wdrażał strategię hurtowej dystrybucji FMCG i prasy. Od listopada 2012 roku Wiceprezes Zarządu, od lipca 2014 roku Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny FBSerwis S.A. – spółki działającej w obszarze gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury, Total Facility Management i efektywności energetycznej.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Pielech nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.