Raport bieżący nr 72 / 2011

Raport bieżący nr 72 / 2011 - 2 sierpnia 2011 / 00:00

Aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 02 sierpnia 2011 r. otrzymał od Banku Societe Generale SA Oddział w Polsce podpisany aneks do umowy dotyczącej gwarancji bankowych o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2011 w dniu 04 maja 2011 roku.

Na mocy Aneksu:
zwiększono limit do wysokości którego spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych z kwoty 150.000.000,- złotych do kwoty 165.000.000,- złotych;

Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.