Raport bieżący nr 72 / 2018

Raport bieżący nr 72 / 2018 - 10 grudnia 2018 / 16:32

Rezygnacja osób nadzorujących

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 r. otrzymał oświadczenie pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco oraz oświadczenie pana Ignacio Clopes Estela o rezygnacji z dniem 18 grudnia 2018 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimeksu SA.

Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco podał jako przyczynę swojej rezygnacji objęcie nowych obowiązków w Grupie Ferrovial.