Raport bieżący nr 73 / 2010

Raport bieżący nr 73 / 2010 - 27 października 2010 / 00:00

Nabycie akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 października 2010 r. wpłynęła do spółki informacja o nabyciu akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

  • 21 października 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 4.114 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 96,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 394.944 złotych
  • 22 października 2010 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie zakupiono 1.118 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 96,59 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 107.987,62 złotych