Raport bieżący nr 73 / 2012

Raport bieżący nr 73 / 2012 - 22 listopada 2012 / 00:00

Powzięcie informacji o przekroczeniu przez OFE PZU „Złota Jesień” 10% ogólnej liczby głosów na WZ Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 22 listopada 2012 roku otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA zawiadomienie, w którym PTE PZU SA występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE) informuje, że w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki Budimex SA na GPW w Warszawie w dniu 7 listopada 2012 r. liczba akcji posiadana przez OFE przekroczyła próg 10% głosów na WZ Budimeksu SA. Przed zmianą udziału OFE posiadał 2 551 346 akcji, co stanowiło 9,99% udziału w kapitale zakładowym Budimeksu SA i przekładało się na 2 551 346 posiadanych głosów oraz 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziału OFE PZU „Złota Jesień” posiada 2 561 102 akcji, co stanowi 10,03% udziału w kapitale zakładowym Budimeksu SA i przekłada się na 2 561 102 posiadanych głosów oraz 10,03% udziału w ogólnej liczbie głosów. W perspektywie kolejnych 12 miesięcy OFE nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Budimeksu SA w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego OFE.