Raport bieżący nr 73 / 2017

Raport bieżący nr 73 / 2017 - 6 października 2017 / 12:21

Aneks do umowy z Millennium Leasing Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 6 października 2017 r. Budimex SA został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r. Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu do 31 grudnia 2018 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.